NDRYSHIMI CILËSOR I SHËRBIMEVE NË SPORTELET E DPSHTRR-SË

DPSHTRR duke u bazuar në programin e Qeverisë Rama 2 ka ndërmarrë një sërë investimesh në Drejtoritë Rajonale me qëllim ofrimin e një shërbimi më të mirë dhe lehtësimin e tij për qytetarët në sportele, nëpërmjet komunikimit dhe teknologjisë.

Për këtë qëllim, kemi kërkuar vazhdimisht rritje të standardeve profesionale të punonjësve, paralelisht duke investuar edhe në standardet e shërbimeve. Impakti qytetar ndaj këtij ndryshimi cilësor të perceptuar ndaj ofrimit të shërbimeve tona, tashmë është pozitiv dhe në rritje, megjithatë ka akoma vend për tu përmirësuar.

DPSHTRR me mirënjohje, ju ofron disa komente të qytetarëve.