Adresat e e-mail te Drejtorive Rajonale:

Drejtoria e Përgjtishme e Shërbimeve të Transportit Rrugor  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat  drberat@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Dibër   drdiber@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës   drdurres@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Elbasan  drelbasan@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Fier  drfier@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Gjirokastër  drgjirokaster@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë   drkorce@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Kukës  drkukes@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Laç  drlac@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Sarandë  drsarande@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Shkodër  drshkoder@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë  drtirane@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Vlorë  drvlore@dpshtrr.gov.al
Drejtoria e Targave dhe Shtypshkronjave  dtsh@dpshtrr.gov.al