Kontaktoni:

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat Email: drberat@dpshtrr.gov.al

Tel: 0698614007

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Dibër Email: drdiber@dpshtrr.gov.al

Tel: 0692289726

Adresa: Rruga Parkut, Peshkopi.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës Email: drdurres@dpshtrr.gov.al

Tel: 0696169006

Adresa: L.14, Ish “Parku i Eksportit” Shkozet, Durrës.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Elbasan Email: drelbasan@dpshtrr.gov.al

Tel: 0695217371

Adresa: Ish Parku Komunal, Elbasan.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Fier Email: drfier@dpshtrr.gov.al

Tel: 0697331097

Adresa: Sheq i Madh, Fier.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Gjirokastër Emaildrgjirokaster@dpshtrr.gov.al

Tel: 0693588716

Adresa: Rruga Nacionale, Zona Industriale, Ish Parku i Automjeteve Gjirokastër.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë Email: drkorce@dpshtrr.gov.al

Tel: 0697877766

Adresa: Ish Parku i Mallrave, Korçë.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Kukës Emaildrkukes@dpshtrr.gov.al

Tel: 0676993223

Adresa: “Ish Parku i Vjetër”, Kukës.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Laç Emaildrlac@dpshtrr.gov.al

Tel: 0682750046

Adresa: Sanxhak, Laç.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Sarandë Email: drsarande@dpshtrr.gov.al

Tel: 0695361136

Adresa: Vrion Sarandë.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Shkodër Emaildrshkoder@dpshtrr.gov.al

Tel: 0699792761

Adresa: Rr: “Zona Industriale”, Shkodër.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë Emaildrtirane@dpshtrr.gov.al

Tel: 0684029283

Adresa: Autostrada Km 7, Kashar, Tiranë.

Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Vlorë Email: drvlore@dpshtrr.gov.al

Tel: 0699391139

Adresa: Lagjia 11 Janari, Pusi i Mezinit, Vlorë.

Drejtoria e Targave dhe Shtypshkronjave Emaildtsh@dpshtrr.gov.al