Drejtoria Rajonale Vlorë

Kontakt:

Email: drvlore@dpshtrr.gov.al

Tel: 0699391139