Drejtoria Rajonale Tiranë

Kontakt:

Email: drtirane@dpshtrr.gov.al

Tel: 0686081978