Drejtoria Rajonale Kukës

Kontakt

Email: drkukes@dpshtrr.gov.al

Tel: 0676993223