Bëhu dhe ti pjesë e ndryshimit!

Për herë të parë, DPSHTRR publikon online në faqen zyrtare Pyetësorin Teorik për të gjithë aplikantët për Mësues Teorie dhe Instruktor Praktike në autoshkolla.
Në datën 21 Qershor 2019, e Premte, ora 10:00-13:00, në ambientet e Tirana Business Park, DPSHTRR do të organizojë një dëgjesë publike dhe diskutim të hapur me profesionistë të fushës mbi përmirësimin e Pyetësorit Teorik.

Hap historik për rritjen e cilësisë së mësimdhënies në autoshkolla, një proces transparent me standarde europiane tërësisht i hapur për publikun!

Dëgjojmë, reflektojmë, përmirësojmë!

Të ftuar në dëgjesën publike:
• Përfaqësues nga autoshkolla
• Inxhinierë mekanik
• Specialistë dhe profesionistë në fushën e transportit

Shkarko Pyetësorin për mësues teorie dhe instruktor praktike në autoshkolla

Mëso më shumë rreth dëgjesës!

DPSHTRR mirëpret sugjerimet apo propozimet konstruktive nga të gjithë të interesuarit, duke aplikuar në formularin e mëposhtëm:

 

Të dhëna për kontakt:
Emër Mbiemër* (i detyrueshëm):
Subjekti (jo i detyrueshëm) :
E-mail (jo i detyrueshëm):
Nr. Telefoni (jo i detyrueshëm):
Sugjerim/Regjistrim në dëgjesë:
Dëshironi të jeni pjesë e dëgjesës?: POJO
Sugjerimi juaj për përmirësimin e pyetësorit: