CERTIFIKATË E KONTROLLIT TEKNIK TË SIGURISË PËR MJETET MOTORRIKE, RIMORKIOT OSE GJYSËMRIMORKIOT, NDËRMJET DY OSE MË SHUMË VENDEVE ANËTARE ECMT/CEMT

Kërkohet për çdo mjet që bën transport ndërkombëtar të mallrave.

Dokumentat që nevojiten janë:

  • Leje qarkullimi për çdo mjet(mbahet fotokopje)
  • Kontrolli teknik për çdo mjet SGS (mbahet fotokopje)
  • CEMT, euro III, IV, V, VI për mjetet motorrike lëshuar nga prodhuesi (mbahet fotokopje)
  • CEMT, për rimorkjot dhe ½ rimorkjot lëshuar nga prodhuesi ose e njëjta zyrë e DPSHTRR (mbahet fotokopje)
  • Dokument identifikimi për aplikantin ose personin e e pajisur me autorizim

– Afati është 1-vjeçar, pagesa është 1500 lekë