DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

Stafi ynë i profesionistëve

Dërgoni mesazhin tuaj
llogaritja-e-takses-lista-e-lejeve-te-drejtimit

Llogarisni Taksën

Klikoni butoni më poshtë për të llogaritur një vlerë të përafërt për taksën e mjetit tuaj!

Lista e Lejeve të Drejtimit

Klikoni butonin për të shkarkuar listën e lejeve të drejtimit gati për tu tërhequr nga qytetarët!!

Tarifat e Shërbimeve

Klikoni butonin për të shkarkuar listën e tarifat te sherbimeve te ofruara nga DPSHTRR​

koordinatori-per-te-drejten-e-informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor :

KONTAKTO

KONTAKTO

  • Rruga Muhedin Llagani Nr 1, Tirane
  • 0688015833
  • dpshtrr@dpshtrr.gov.al
  • www.dpshtrr.gov.al

lajme-dhe-aktivitete

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Autoriparimet. Trajnimi fillon me datë 17-24.01.2019. ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish – NSHRAK) Tiranë

Sot më datë 11.01.2019, në zbatim të VKM-së Nr. 465, datë 26.07.2018, “Për krijimin e Task-Forcës për përmirësimin e nivelit të kontrollit të mjeteve motorike e rimorkiove të tyre”, shpall njoftimin e punësimit për:

“Jurist”, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në strukturën “Task – Forcë për përmirësimin e nivelit të kontrollit të  mjeteve motorike e rimorkiove të tyre”.

(more…)

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me  Çertifikatë të Trajnimit ADR. Trajnimi fillon me datë 07,08,09.01.2019. ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish – NSHRAK) Tiranë.

front-page