DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT RRUGOR

Stafi ynë i profesionistëve

Dërgoni mesazhin tuaj
llogaritja-e-takses-lista-e-lejeve-te-drejtimit

Llogarisni Taksën e mjetit

Klikoni butoni për të llogaritur një vlerë të përafërt për taksën
e mjetit tuaj!

Lista e Lejeve të drejtimit

Klikoni butonin për të shkarkuar listën e lejeve të drejtimit gati për tu tërhequr nga qytetarët!!

koordinatori-per-te-drejten-e-informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor :

KONTAKTO

KONTAKTO

  • Rruga Muhedin Llagani Nr 1, Tirane
  • 0688015833
  • dpshtrr@dpshtrr.gov.al
  • www.dpshtrr.gov.al

lajme-dhe-aktivitete

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Autoriparimet. Trajnimi fillon me datë 17-24/12/2018 ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish – NSHRAK) Tiranë.

Për të lehtësuar nevojat e atyre qytetarëve që kanë pamundësi të paraqiten në sportelet e Drejtorive Rajonale të DPSHTRR brenda orës 16:00, çdo të Mërkurë, në të 13 Drejtoritë Rajonale jemi hapur deri në orën 19:00 për çdo shërbim e aplikim!

DPSHTRR njofton të gjithë qytetarët të cilët aplikojnë për pajisje për herë të parë me lejedrejtimi apo rinovim të saj pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, nëse dëshirojnë me vullnetin e tyre të lire, të depozitojnë numrin e telefonit apo adresën elektronike.

(more…)

front-page

Njoftim

Për të lehtësuar nevojat e atyre qytetarëve që kanë pamundësi të paraqiten në sportelet e Drejtorive Rajonale të DPSHTRR brenda orës 16:00, çdo të Mërkurë, në të 13 Drejtoritë Rajonale jemi hapur deri në orën 19:00 për çdo shërbim e aplikim!