DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

Stafi ynë i profesionistëve

Dërgoni mesazhin tuaj
targe-prove-test-teorie

Targë Prove

Apliko sipas llojit të licensës/aktivitetit tuaj

Test Teorie

Provo online Testin e Teorisë

llogarisni-taksen-tarifat-e-sherbimeve

Llogarisni Taksën

Kliko për të llogaritur një vlerë të përafërt për taksën e mjetit tuaj

Tarifat e Shërbimeve

Kliko për të shkarkuar Listën e Tarifave mbi Shërbimet tona

koordinatori-per-te-drejten-e-informimit

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

KONTAKTO

KONTAKTO

  • Rruga “Muhedin Llagani”, Nr 1, Tiranë
  • +355 68 80 15 833
  • dpshtrr@dpshtrr.gov.al
  • www.dpshtrr.gov.al

lajme-dhe-aktivitete

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është në fazën e Ankandit Publik të formës “procedurë me përzgjedhje të blerësve” me objekt “Përzgjedhja e institucionit financiar, që do të kryejë shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave”.
Ju lutemi të na vini në dispozicion: ofertën Tuaj sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për ofertë, të cilën e gjeni duke klikuar këtu.

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Vërtetim Aftësie Profesionale. Trajnimi fillon me datë 04-08.02.2019, ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish – NSHRAK) Tiranë.

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me  Çertifikatë të Trajnimit ADR. Trajnimi fillon me datë 04,05,06.02.2019, ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish – NSHRAK) Tiranë.

front-page